Drottninggatan 44, 374 35 Karlshamn

Central fastighet, grannfastighet till ”Stuverihuset”. 3 lägenheter och 1 lokal. Karlshamns Zoologiska är hyresgäst och delar innergård med Stuverihusets garage.