Erik Dahlbergsvägen 101, Karlshamn

Central handelsfastighet som tidigare inrymde Volvo. Numera är Citygross och Jysk Bäddlager hyresgäster. Förvaltas av Hermanssonbolagen.