Lärkvägen 96, 374 50 Asarum

Lindemo-området består av 7 hus på totalt ca 12.000m2 uthyrningsbar yta och ca 82.000m2 tomt

Karlshamns kommun hyr den största delen och resten fördelas mellan Landstinget och många mindre hyresgäster.