Teckna Hemförsäkring!


Att en hemförsäkring ersätter saker som stjäls i ditt hem vid inbrott eller förstörs vid t.ex. brand eller skadegörelse vet de flesta. Vad färre däremot tänker på är att du som hyresgäst har ett ansvar vid ditt nyttjande av lägenheten och fastigheten, och att en hemförsäkring även skyddar dig i en rad situationer som annars kan bli väldigt kostsamma:

 


Övrigt som kan ingå i din hemförsäkring är bl.a. reseskydd (ersättning för händelser du råkar ut för på resa) och överfallskydd, då du kan få ersättning för personskador.
Hyresvärden utgår från att du har en hemförsäkring, som tillsammans med de försäkringar hyresvärden tecknat ger ett fullgott försäkringsskydd för fastigheten, din lägenhet och din egendom. Har du inte tecknat en hemförsäkring riskerar du att själv bli ersättningsskyldig för kostnader på grund av en skada. Du riskerar även att inte själv bli ersatt om något inträffar. Vi rekommenderar dig därför att alltid ha en gällande hemförsäkring.
Priset för en hemförsäkring varierar med storleken på din lägenhet, värdet av den egendom du försäkrar samt vad du i övrigt vill ska ingå i försäkringen. Ibland kan man få rabatt om man samtidigt tecknar en annan försäkring eller om man t.ex. är ung, student, pensionär eller medlem i någon förening, fackförbund m.m. På försäkringsbolagens hemsidor kan du enkelt räkna ut vad en försäkring för just dig skulle kosta.
Det är viktigt att ha en hemförsäkring!

 

Skydda ditt hem mot bränder


De allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Här kommer lite information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig.

Brandvarnare – ett måste

En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet - en bra livförsäkring. Tänk på att ljudet måste höras ordentligt, till exempel bakom stängda sovrumsdörrar. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en gång om året. Som hyresvärd hjälper er att kostnadsfritt installera en brandvarnare i lägenheten, men det är hyresgästen själv som ansvarar för underhåll och skötsel av brandvarnaren.

 

Ha släckutrustning hemma

Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare och/eller brandfilt hemma.

 

Annat som är bra att tänka på

Glömda stearinljus orsakar många bränder. Använd gärna levande ljus, men gör det med försiktighet. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn, eller husdjur som går lösa, ensamma med levande ljus.

 

Om det börjar brinna

 

Rädda, varna, larma, släck

Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK.

 

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.


Brand i kastrull

Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

 

Brand i TV

Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

 

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka. Men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

 

När du inte kan släcka själv

Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

 

Brand på annan plats i flerbostadshuset

Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.


Behövs hjälp – larma 112

Behövs hjälp, ring 112. Då hamnar du hos en larmoperatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen - svara på operatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på många frågor. När du pratar med en operatör, larmar en annan samtidigt räddningstjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Genom att vi bedriver systematiskt brandskyddsarbet (SBA) tillgodoses att brandskyddsåtgärder vidtas och vidmakthålles på ett effektivt sätt. Brandskyddet inom vår organisation är ständigt på dagordningen. SBA skall enligt Räddningstjänsten bedrivas genom att man arbetar med följande 7 steg: Ansvar, Organisation,
Utbildning, Rutiner, Teknisk dokumentation, Drift- och underhållsrutiner samt Kontroll och uppföljning.

Kontakt

Frågor kring detta är ni alltid välkomna att kontakta vårt kontor via vår växel på 0454-15000