Sopsortering

Vi inför källsortering i alla våra fastigheter. I flera av våra hus finns miljörum/hus med källsortering. Men för att vara framgångsrika i vårt miljöarbete behöver vi din hjälp. För miljöns skull är det viktigt att du sorterar som det står på skyltarna.

Har huset du bor i inte ett miljörum ber vi dig lämna övriga fraktioner på närmaste kommunala miljöstation.


Avfallet ska sorteras i tio fraktioner:

  • Hushållssopor
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Tidningar
  • Kartonger
  • Wellpapp
  • Mjukplast
  • Hårdplast
  • Metall
  • Kompost

Sortera rätt!

Observera att inget avfall får ställas på golvet i miljörummet. Det är också viktigt att du sorterar avfallet på rätt sätt, t.ex. pressar ihop mjölkkartonger och andra förpackningar samt viker ihop kartonger för hålla kostnaderna för avfallshanteringen nere.