Parkering

Parkeringsplats

Vi hyr också ut parkeringplatser. Du ställer dig i kö precis som för en lägenhet. Även du som inte är hyresgäst hos oss kan hyra en plats. Dock har våra hyresgäster förtur.